Bilans energetyczny systemu kontroli dostępu

System skalfi.net wymaga określonego rodzaju zasilania. Jest ono realizowane za pomocą zespołu urządzeń, w skład których wchodzą:

 • Zasilacze, zapewniające zasilanie podstawowe oraz przełączanie zasilania na rezerwowe źródło (bufor) w przypadku zaniku zasilania głównego, kontrolę ładowania i obsługę rezerwowego źródła prądu
 • Baterii (akumulatora), chemicznego źródła energii w postaci akumulatorów żelowych.
Rys. Schemat zasilania buforowego

Zastosowane w systemie skalfi.net akumulatory mają pojemność 7Ah. Całkowite obciążenie prądowe poszczególnych urządzeń wygląda następująco:

 • Kontroler (SK26, SK30, SK31) 250mA maksymalnie
 • Czytnik SCU100Hv2, SCU200UHv1 150mA maksymalnie
 • Zwora elektromagnetyczna 270kg Yale 460mA
 • Elektrozaczep rewersyjny Yale 180mA
 • Czujnik ruchu 18mA

Typowy punkt kontroli dostępu składający się z dwóch czytników, elementu zaporowego (zwora lub zaczep) oraz czujnika ruchu ma pobór prądu liczony wg wzoru:

Q = K + C + UZ + IR

gdzie:

 • Q – całkowity prąd danego punktu KD/SSWiN
 • K – prąd zasilania kontrolera
 • C – prąd zasilania czytników (wejście + wyjście)
 • UZ – prąd zasilania urządzenia zaporowego, przyjęto 460mA
 • IR – prąd zasilania czujnika ruchu
Q = 250mA + 2 x 150mA + 460mA + 18mA = 1028 mA

Przy zastosowanych akumulatorach (7Ah) czas podtrzymania buforowego będzie wynosił ok 7 godzin i będzie się zmniejszał wraz z ich zużyciem.