Zegary pracownicze

Zegary pracownicze z serii SZ

Zegar pracowniczy jest pomocniczym mechanizmem systemu rejestracji czasu pracy. Wskazuje bieżący czas systemowy (wspólny dla wszystkich urządzeń w systemie), według którego rozliczany jest czas pracy. Zegar, oprócz swojego podstawowego zadania, może także sterować sygnalizatorami akustycznymi, informując np. o przerwie socjalnej, końcu zmiany czy dnia pracy. Prosty montaż pozwala na umieszczenie zegara w dowolnym miejscu, np. w hali produkcyjnej, szatni, stołówce.

więcej informacji …