Kontrola dostępu

System Kontroli Dostępu sprawnie i skutecznie nadzoruje i kieruje ruchem osób w firmach, instytucjach. Wykorzystuje do tego nowoczesne oprogramowania i technologie.

Stosowane blokady przejść realizowane są za pomocą:

 • elektromagnesów
 • rygli elektromagnetycznych
 • zamków elektrycznych
 • kołowrotów
 • szlabanów
 • tripodów

Nadzór
nad ruchem osobowym

Współpraca z systemem
Rejestracji Czasu Pracy

Integracja z systemem uzbrajania/rozbrajania stref oraz systemem przeciwpożarowym

Zarządzanie

Podział użytkowników na grupy posiadające różne poziomy uprawnień, pozwalający na ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń pewnym grupom pracowników, lub np. nadanie uprawnień do dostępu do obiektów w wybranych przedziałach czasowych.

Przypisanie uprawnień VIP, szybkiego ograniczenia uprawnień, oraz nadania uprawnień indywidualnych.

Podgląd zdarzeń pracowników przez przełożonych.

Bezpieczeństwo

Współpraca z czujnikami otwarcia drzwi oraz przyciskiem ewakuacyjnym.
Sygnalizacja alarmów siłowego wejścia, niedomknięcia drzwi, lub użycia niewłaściwej karty zbliżeniowej.

Możliwość podpięcia do kontrolera wyjścia alarmowego z centrali przeciwpożarowej otwierającego wszystkie przejścia w zdefiniowanej strefie.

Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa i nadzoru (np. monitoringiem, systemami p-poż, alarmowymi, sterowaniem klimatyzacją, Elektroniczną Ochroną itp.).

Możliwości

 • Uprawnienia zależne od kalendarzy ze świętami.
 • Uniemożliwia ponowne otwarcie danych drzwi w zadeklarowanym odstępie czasu. Możliwość stworzenia śluzy.
 • Możliwość określania w systemie czytników nadrzędnych.
 • Możliwość tworzenia wizualizacji stref/pomieszczeń chronionych wraz z możliwością sprawdzania na bieżąco kto znajduje się w strefie/pomieszczeniu chronionym.
 • Możliwość definiowania uprawnień użytkowników.
 • Losowanie pracowników do kontroli (osobistej itd. – moduł ruletka)
 • Otwieranie drzwi z aplikacji mobilnej (Android, iOS)
 • Możliwość pracy z aplikacji desktopowej (pełna funkcjonalność), webowej i mobilnej
 • Możliwość dodania podwójnej autoryzacji
 • Definiowanie przedziałów dla obsługi pin-u i karty lub włączenie na stałe
 • Możliwość awizacji gości i brania ich pod uwagę przy raportach pożarowych i ewakuacyjnych
 • Pełna obsługa szafekpracowniczych
 • Integracja z dyspozytorami kluczy (m.in. SAIK)
 • Audyt, kto co robił w systemie
 • Więcej informacji : https://pomoc.skalmex.pl/#/instructions/kdadmin

Oferta

Bieżący podgląd stanu zabezpieczonych przejść (komunikacji, alarmów, zdarzeń). Oprócz aplikacji desktopowej także interfejs www (dostępny z przeglądarki). Podgląd zdarzeń pracowników przez przełożonych. Zarządzanie hasłami wg wytycznych ustawy o ochronie danych osobowych. Kontrola według harmonogramu czasów pracy. Zarządzanie wejściem przy łamaniu kodeksu pracy.