Centrala P.POŻ SCP-03

Centrala systemu oddymiania oraz sterowania bramą lub śluzą SCP-03. Centrala sterująca SCP-03 jest przeznaczona do:

  • sygnalizacji pożaru wykrytego przez czujniki, ręczne ostrzegacze pożarowe, ręczne przyciski oddymiania oraz zewnętrzne sygnały alarmowe.
  • sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi (klapa oddymiająca, brama lub śluza przeciwpożarowa).
  • przekazywania informacji o pożarze do zewnętrznych systemów alarmowych.