Kontakt

Adres

Skalmex sp. z o.o.
ul. Boczkowska 7
Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce

Telefony

Sekretariat Skalmierzyce:
+48 62 762 09 10
+48 62 762 10 39

Biuro Wrocław

+48 691 363 432

Dział finansowy

+48 62 762 09 10 wew. 950
+48 62 762 09 10
+48 693 363 015

Zaopatrzenie

+48 62 762 09 10 wew. 946
+48 693 363 090
+48 693 363 020

Logistyka

+48 62 762 09 10 wew. 938
+48 693 363 454

Dział handlowy
Zakładu systemów

+48 62 762 09 10 wew. 930 lub 931
+48 693 363 484
+48 691 03 131

Dział handlowy
Zakładu Elektroniki

+48 62 762 09 10 wew. 948 lub 961
+48 693 363 050

Produkcja

+48 62 762 09 10 wew. 929

Formularz kontaktowy

  Podaj imię:

  Nazwisko:

  Podaj adres e-mail

  Podaj nr telefonu:

  Temat

  Twoja wiadomości (opcjonalne)

  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Oz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej "ROOD": oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Skalmex Sp. z o. o. w Skalmierzycach, ul. Podkocka 2a, zwaną dalej "Skalmex", moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym.