System lokalizacji pracowników FindMe

System lokalizacji pracowników w obiektach:

 • Lokalizuje tagi (pracowników, towary) w budynkach wykorzystując co najmniej 3 kotwice.
 • Pozwala sprawdzać kto zbliża się do stref specjalnych
 • Pozwala sprawdzać, czy w określonej strefie znajdują się określone osoby
 • Liczy czas w wyznaczonych strefach
 • Działa w czasie rzeczywistym
 • Zapewnia dużą dokładność (w centymetrach)
 • Działa szybciej niż GPS
 • Duży zasięg kotwic >=80 m (przy otwartych przestrzeniach), 15 metrów w przypadku zabudowanych pomieszczeń
 • Konfigurowanie i praca w całości z interfejsu web-owego

Kotwica

Właściwości :

 • Zasilanie PoE lub 12V
 • Ethernet
 • Wyjście Wiegand (rola czytnika)
 • Przekaźnik do wysterowania zewnętrznych urządzeń
 • Samodzielna praca
 • Diody sygnalizujące pracę
 • Drugi kanał (4 GHz) lub piąty kanał (6.5 GHz)
 • Zasięg: 80 m

Tag

Właściwości :

 • Wymiary karty ISO
 • Niski pobór prądu
 • Możliwość sklejenia z dostępnymi na rynku kartami m.in. Mifare, HID, EM, Hitag2
 • Duży zasięg kotwic >=80 m (przy otwartych przestrzeniach), 15 metrów w przypadku zabudowanych pomieszczeń

Projekt został zrealizowany dzięki pomocy programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.
Projekt nr RPWP.01.02.00-30-0115/16