Formularz reklamacyjny

  Data zgłoszenia :

  Nr zgłoszenia RMA :

  Imię zgłaszającego:

  Nazwisko zgłaszającego :

  Nazwa firmy :

  NIP firmy :

  Adres firmy ( ulica / nr budynku / nr lokalu ) :

  Miasto, Kod pocztowy :

  1. Przyczyna reklamacji:

  Data i numer dokumentu źródłowego / zamówienia :

  Adres e-mail :

  Lp

  Numer faktury

  Nazwa towaru

  Ilość

  Numer seryjny

  1

  Opis usterki

  2

  Opis usterki

  3

  Opis usterki

  Zwrot

  1. Firma "SKALMEX" nie przyjmuje reklamacji nie posiadających nr RMA ( NR ZGŁOSZENIA ) nadanego poprzez wypełnienie formularza na stronie. Urządzenia przysłane bez załączonego formularza RMA nie będą rozpatrywane. Będą odsyłane na koszt nadawcy.

  2. Zwrot towaru możliwy jest dopiero po zaakceptowaniu przez SKALMEX i po nadaniu numeru sprawy. W przeciwnym wypadku przesyłka zostanie zwrócona na koszt klienta.

  3. Zwrot towaru możliwy jest tylko w oryginalnych i nie otwieranych opakowaniach (nie dotyczy reklamacji).

  4. Kopię zaakceptowanego przez SKALMEX formularza należy umieścić w przyldze na zewnątrz przesyłki. Przesyłkę należy dodatkowo oznaczyć w widocznym miejscu numerem sprawy. Przesyłki nie spełniające tych warunków będą zwracane na koszt klienta.

  5. Akceptacja zwrotu towaru do reklamacji nie oznacza jednoczesnego uznania reklamacji za zasadną.

  6. Zwroty towarów nie zakupionych w PPHU SKALMEX Sp. z o.o., innych niż zgłoszonych powyżej oraz przesyłki bez numeru sprawy zostaną zwrócone na koszt klienta.

  7. Przesyłki na koszt SKALMEX będą przyjmowane wyłącznie za pomocą kuriera zleconego przez SKALMEX Nadawca powinien powiadomić SKALMEX o gotowości do odbioru nie później niż dzień roboczy przed planowanym odbiorem, podając wagę brutto przesyłki, adres odbioru oraz osobę kontaktową z numerem telefonu. SKALMEX po zleceniu transportu potwierdzi datę odbioru i powiadomi Nadawcę o nazwie firmy kurierskiej.