System Oddymiania

Centrala sterowania bramą lub śluzą przeciwpożarową oraz systemem oddymiania

SCP-03

 • Certyfikat zgodności Nr 3028/2015
 • Świadectwo dopuszczenia Nr 2510/2015

Zastosowania :

 • Sygnalizacji pożaru wykrytego przez czujniki, ręczne ostrzegacze pożarowe, ręczne przyciski oddymiania oraz zewnętrzne sygnały alarmowe,
 • Sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi (klapa oddymiająca, brama lub śluza przeciwpożarowa),
 • Przekazywania informacji o pożarze do zewnętrznych systemów alarmowych.

W stan alarmowania może wprowadzić sygnał z:

 • Czujników dymu,
 • Ręcznych przycisków oddymiania,
 • Ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
 • Zewnętrznych systemów przeciwpożarowych.

SCP-03 posiada funkcję:

 • Wyłączenia hamulców elektromagnetycznych silników bramy przeciwpożarowej podczas alarmu,
 • Ręcznego sterowania jazdą bramy góra/dół,
 • Ręcznego sterowania klapą oddymiającą (przewietrzanie),
 • Otwarcia klapy oddymiającej w stanie alarmowania centrali,
 • Ponawiania próby otwarcia klapy oddymiającej podczas alarmu (opcja),
 • Kontroli prędkości silników bramy przeciwpożarowej rozłączające zasilanie 230VAC,
 • Zablokowania zdalnego skasowania alarmu ręcznym przyciskiem oddymiania (opcja),
 • Podtrzymania stanu przycisków przewietrzania (opcja),
 • Automatycznego zamknięcia klapy oddymiającej po ustalonym czasie (opcja),
 • Automatycznego zamknięcia klapy oddymiającej po zaniku zasilania sieciowego (opcja),
 • Ograniczenia wysuwu klapy (czas wysuwania regulowany potencjometrem P1),
 • Automatycznego zamknięcia klapy spowodowane sygnałem z czujnika wiatru i deszczu,
 • Przekazywania sygnałów o alarmie i awarii do zewnętrznych systemów za pomocą styków przekaźników,
 • Załączenia podczas alarmu przekaźnika zewnętrznej sygnalizacji optycznej lub dźwiękowej,
 • Załączenia podczas alarmu przekaźnika zwory elektromagnetycznej drzwi,
 • Ręcznego wprowadzenia w stan testowania poprzez długie naciśnięcie (10-12 sekund) przycisku na płytce centrali,
 • Skasowania stanu alarmowego poprzez krótkie naciśnięcie przycisku na płytce centrali (3 sekundy),
 • Wywołania alarmu przez uszkodzenie linii czujnika lub przycisków (opcja).

Urządzenie posiada funkcję kontroli następujących linii :

 • Hamulców elektromagnetycznych silników bramy p-poż,
 • Klapy oddymiającej,
 • Czujnika p-poż,
 • Ręcznego przycisku oddymiania (zarówno set jak i reset),
 • Ręcznego ostrzegacza pożarowego
 • Wejścia zewnętrznego sygnału p-poż SAP

SCP-03 kontroluje również napięcie oraz stan akumulatorów oraz wykrywa obecność zasilania sieciowego.

W urządzeniu występują trzy poziomy dostępu:

Poziom 1

 • Obejmuje sygnalizacje oraz przyciski na pokrywie głównej centrali, dostęp nie jest ograniczony.

Poziom 2

 • Przełączniki konfiguracyjne SW1, SW2, SW3,
 • Potencjometr regulacyjny P1,
 • Diody do odczytu błędów D1, D2, D3, D4,
 • Przycisk B1,
 • Dioda test D5,
 • Dioda sprzętowego watchdoga D6,
 • Wszelkie zaciski WE/WY,
 • Dostęp jest ograniczony przez zamknięcie na klucz. Do tego poziomu mają dostęp tylko osoby upoważnione i szczególnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Poziom 3

 • Obejmuje złącze programujące centrali sterującej, dostęp jest ograniczony przez zablokowanie możliwości odczytu danych. Na ten poziom mają dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez PPUH SKALMEX Sp. Z O.O.

Dane techniczne :

Typ centrali SCP-03

 • Wymiary gabarytowe 260x312x125mm
 • Masa całkowita <7kg
 • Szczelność obudowy IP 42
 • Niezawodność działania: Re 1000
 • Klasa środowiskowa: 2
 • Zakres temperatury pracy:
  • -5⁰C do +50⁰C (Praca długotrwała)
  • -5⁰C do +70⁰C (Praca krótkotrwała max 2h)
 • Dopuszczalna wilgotność względna pracy przy 95% przy +40⁰C
 • Zakres temperatur transportu -20⁰C do +50⁰C

Napięcia zasilania i prądy wyjściowe

 • Sieć 50Hz 230V +10/-15%
 • Bateria rezerwowa 2×13,8V 2×2,3Ah
 • Napięcie zasilania urządzeń zewnętrznych niestabilizowane 24V +70% – 10%
 • Napięcie zasilania urządzeń zewnętrznych stabilizowane 24V +5/-12%

Dopuszczalny pobór prądu z wyjścia zasilania urządzeń zewnętrznych

 • Wyjście zasilania stabilizowane prąd max <500mA
 • Wyjście zasilania niestabilizowane (sygnalizacja) prąd max <400mA
 • Maksymalny prąd silnika klapy oddymiającej ciągły 4A, impulsowy <2s 8A
 • Maksymalny prąd zasilania silników bramy p-poż 6A przy 230VAC
 • Maksymalny prąd hamulca elektromagnetycznego bramy p-poż 600mA
 • Maksymalna rezystancja akumulatorów 1.2Ohm

Linie sygnalizatorów

 • Napięcie robocze linii sygnalizatorów 24V +70% -10%
 • Dopuszczalny prąd sygnalizatorów max <400mA

Wyjścia przekaźnikowe

 • Alarm 1 zestyk przełączny 2A 30VDC
 • Awaria 1 zestyk przełączny 2A 30VDC
 • Zwielokrotnione sygnały krańcówek silników bramy x4szt, 1 zestyk przełączny 8A 250VAC
 • Wyjście zwora elektromagnetyczna drzwi 1 zestyk przełączny 8A 250VAC