Zegary pracownicze z serii SZ

Zegary pracownicze z serii SZ są pomocniczymi urządzeniami systemu Rejestracji Czasu Pracy. Prezentują bieżący czas systemowy (wspólny dla wszystkich urządzeń w systemie), wg którego rozliczany jest czas pracy. Dodatkowo umożliwiają wyświetlanie liczby osób w zakładzie oraz liczbę gości przy pomocy wykorzystania modułu “GOŚĆ”. Mogą sterować sygnalizatorami akustycznymi informującymi o przerwach socjalnych, zakończeniu zmiany, dnia pracy itp. Zegar może być montowany w halach produkcyjnych, stołówkach, hallach wjściowych.