Dlaczego warto zainstalować system rejestracji czasu pracy?

Dlaczego warto?

Za faktem, aby zainstalować system Rejestracji Czasu Pracy ( RCP ) przemawiają korzyści.

Przede wszystkim taki program dokładnie mierzy czas pracy i tym samym obliguje pracowników do punktualności. Wiadomo przecież, że spóźnienia generują koszty pracownicze oraz są problemem dla szefa i reszty zespołu. System RCP, który jest bezosobowy i odporny na uznaniowość, może pozytywnie wpłynąć na tę kwestię poprzez zdyscyplinowanie pracowników.

Kolejną zaletą elektronicznego systemu jest oszczędność czasu, ponieważ niweluje on potrzebę prowadzenia papierowych list obecności. Można zapomnieć o ręcznym wprowadzaniu danych ( godzinach wejść i wyjść ) i żmudnym rozliczaniu czasu pracy, które zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki. Dzięki automatycznej synchronizacji danych rozliczenie czasu pracy sprowadza się do kilku kliknięć i eksportu danych do programu płacowego.

System RCP umożliwia dostęp do ewidencji czasu pracy online. Wszystkie informacje są gromadzone oraz generowane do wydruków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskujemy w ten sposób bezpośredni dostęp do karty ewidencji czasu pracy przy jednoczesnej oszczędności papieru. Dbamy o środowisko i kreujemy pozytywny wizerunek firmy.

System również bezpiecznie archiwizuje zebrane dane. Na bieżąco można wykorzystywać wykresy, statystyki przy tworzeniu konkretnych, indywidualnych raportów. Ich analiza daje pełniejszy obraz rzeczywistego funkcjonowania firmy oraz poszczególnych pracowników.

Systemy RCP są zróżnicowane pod względem funkcjonalnym. Można wśród nich znaleźć samodzielne programy jak i moduły zintegrowane z innymi rozwiązaniami takimi jak : system kontroli dostępu; planowanie zasobów – taka integracja pozwala przydzielić personel do zadań i potwierdzać ich ukończenie; systemy rozliczeniowe – integracja ma na celu generowanie faktur; systemy płacowe – informacje z RCP służą do rzetelnego wynagradzania pracowników na podstawie przepracowanego czasu. A dzięki rozwiązaniom chmurowym dostępność programów do RCP oraz zarządzania czasem pracy wzrosła. Dziś na prosty system może sobie pozwolić każda firma. Często producenci udostępniają wersje demo programów lub umożliwiają bezpłatne testowanie.