Grade

Podczas konfigurowania systemów kontroli dostępu istotną kwestią jest dobór urządzeń do wymagań norm europejskich, które zdefiniowały klasy bezpieczeństwa, i tak norma PN-EN 50133-1: 2000 opisuje 4 klasy (Grade) urządzeń:

GRADE I – instalacje o niskim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał niewielką wiedzę o systemach i będzie dysponował podstawowymi ogólnodostępnymi narzędziami.

GRADE II – instalacje o niskim lub średnim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał podstawową wiedzę na temat systemów oraz będzie dysponował szeroką gamą narzędzi ogólnodostępnych.

GRADE III – instalacje o średnim lub wysokim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał dobra wiedzę na temat systemów oraz będzie dysponował dostępem do specjalistycznych narzędzi.

GRADE IV – instalacje o wysokim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał pełną wiedzę o systemach, będzie dysponował szeroka gamą specjalistycznych narzędzi jak również będzie potrafił dokładnie zaplanować swoje działanie

Norma omawia ponadto czas działania urządzeń w razie braku zasilania sieciowego:

GRADE 1GRADE 2GRADE 3GRADE 4
Czas działania na akumulatorze A (godziny)12122424
Czas działania na akumulatorze B (godziny)2424120120

A – ZASILANIE SIECIOWE + AKUMULATORY ŁADOWANE
B – ZASILANIE SIECIOWE + AKUMULATORY NIEŁADOWALNE (BATERIA)

GRADE 1GRADE 2GRADE 3GRADE 4
Przegląd (rok)1222
Serwis (rok)0112

Powstała w ten sposób klasyfikacja została uzupełniona o normę środowiskową PN-EN50130-5: 2002, która określa środowisko pracy urządzeń, gdzie:

Klasa I – określa urządzenia stosowane w pomieszczeniach o stałej kontrolowanej temperaturze

Klasa II – określa urządzenia stosowane w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie jest kontrolowana

Klasa III – określa urządzenia stosowane na zewnątrz, ale osłoniętego przed czynnikami atmosferycznymi

Klasa IV – określa urządzenia stosowane na zewnątrz w przestrzeni nieosłoniętej.

Przypominamy również, że wszystkie urządzenia wykorzystywane w systemach kontroli dostępu, jeśli system ma spełniać wymagania normy, muszą posiadać certyfikat na określonym poziomie.