Szkolenie warsztatowe

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe pt.:
System Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy oraz System Lokalizacji Pracowników (FindMe) firmy SKALMEX.
Odbędzie się w dniach 19-20 grudnia 2018 r. (środa i czwartek) od godziny 9.00 w firmie ARPOL, ul. Kajki 1 Poznań.

Prowadzący: Tomasz Jędrzejewski i Dominik Szczepaniak.

Uczestnicy szkolenia proszeni sa o zabranie własnych laptopów z systemem operacyjnym Windows 7 lub wyższy w wersji Professional.

Agenda szkolenia : Pobierz

Projekt został zrealizowany dzięki pomocy programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.
Projekt nr RPWP.01.02.00-30-0115/16