Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy “SKALMEX” SP. z o.o.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efkety: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa Skalmex z o. o. w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Dotacja na kapitał obrotiwy dla firmy “SKALMEX” SP. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł: 278 762,61 PLN.

Instytucja Pośrednicząca PARP przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie: 278 762,61 PLN.