System rejestracji czasu pracy SKALFI.NET

 • System rejestracji czasu pracy poprawia dyscyplinę.
 • System pozwala lokalizować w przybliżeniu gdzie jest pracownik.
 • System oparty jest o .net 4 i bazę danych Microsoft Sql Server. Wybrane rozwiązania sprawdziły się w dużych i średnich firmach. Rozwiązanie jest skalowane i przetestowane w firmach nawet powyżej 4 tysięcy pracowników.
 • System posiada moduł web, który jest portalem pracowniczym, portalem dla kierowników/mistrzów/brygadzistów.
 • System ułatwia i kontroluje tworzenie harmonogramów, sprawdza ich poprawność i zgodność z kodeksem pracy.
 • Sprawdzanie obecności na daną chwilę, zmianę, dany dział. Sprawdzenie przyczyny nieobecności.
 • System pozwala na rozbudowaną kontrolę przerw, wyjść na papierosa, przerwy socjalne.
 • Raporty niezgodności z kodeksem pracy.
 • System posiada rozbudowę ewidencje czasu pracy od dziennej przez tygodniowe, miesięczne, aż po roczne.
 • Czas pracy można oglądać dla poszczególnych dnia jak i podsumowane dane za kilka wybranych dni.
 • System posiada obsługę wniosków o nadgodziny, odbiór godzin, nadgodziny w dni wolne itd.
 • Skalfi.net rozwiązuje temat odbiorów dni za nadgodziny w dni wolne/niedziele. Pozwala prowadzić dokładną ewidencje dni do odbioru, nadgodziny do odbioru, nadgodzin do wypłaty.
 • Dodatkowo można w systemie prowadzić ewidencję szkoleń i godzin na miejscach powstawania kosztów.
 • Integracja
  • System integruje się z Active Directory, użytkownicy i pracownicy mogą logować się za pomocą domeny zarówno do programów desktopowych jak i do portalów webowych
  • System integruje się z innymi systemami kadrowo – płacowymi. Integracja jest dwu lub jednostronna, zasadą jest wprowadzanie nieobecności w jednym systemie i eksport ich do drugiego systemu. Najczęściej też podsumowane dane wysyłamy do systemu kadrowo – płacowego gotowe potrzebne do wygenerowania wypłaty (czas pracy, nadgodziny 50%, 100%, pora nocna, niedopracowania itp.)
  • System integrację się z innymi systemami bezpieczeństwa i nadzoru (np. z kontrolą dostępu, TV przemysłową, systemami p-poż, alarmowymi, Elektroniczną Ochroną itp.)
 • System pozwala profilować użytkowników (przydzielać im dostęp do poszczególnych funkcji w często używanych raportach, ograniczać dostęp do menu, narzucać strukturę kolumn).
 • System generuje wykresy z czasami pracy, z czasami, nadgodzinami pracowników, z podziałem na działy itd. Istnieją tez raporty zagnieżdżone, gdzie użytkownik może analizować nadgodziny, porę nocną w skali firmy, działu/podziału, aż do pracownika. (tutaj animowany gif trzy okienka zmieniające się z wykresami).
 • Program posiada raporty z tabelami przestawnymi, aby każdy mógł przygotować raport wg własnych potrzeb.
 • Istnieją kreatory raportów oraz raporty SQL, które to pozwalają na dalsze rozszerzanie funkcjonalności przez klientów.
 • Eksport wydruków do plików Excela (*.xls) , PDF, CSV (tu jakieś zdjęcie z ikonkami pdf, xlsa)