Kontrola dostępu

Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa i nadzoru (np. TV przemysłową, systemami p-poż, alarmowymi, sterowaniem klimatyzacją, Elektroniczną Ochroną itp.) Podział użytkowników na grupy posiadające różne poziomy uprawnień, pozwalający na ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń pewnym grupom pracowników, lub np. nadanie uprawnień do dostępu do obiektów w wybranych przedziałach czasowych. Uprawnienia zależne od kalendarzy ze świętami.

 • System pozwala na przypisanie uprawnień VIP, szybkiego ograniczenia uprawnień, oraz nadania uprawnień indywidualnych.
 • System pozwala na podgląd pracowników, ich zdarzeń przez kierowników.
 • sygnalizację alarmów siłowego wejścia, niedomknięcia drzwi, lub użycia niewłaściwej karty zbliżeniowej
 • współpracę z czujnikami otwarcia drzwi oraz przyciskiem ewakuacyjnym
 • funkcję “anti passback” globalny i strefowy
 • możliwość stworzenia śluzy
 • możliwość podpięcia do kontrolera wyjścia alarmowego z centrali przeciwpożarowej otwierającego wszystkie przejścia w zdefiniowanej strefie
 • możliwość określenia w systemie czytników nadrzędnych
 • możliwość tworzenia wizualizacji stref/pomieszczeń chronionych wraz z możliwością sprawdzenia na bieżąco kto znajduje się w strefie/pomieszczeniu chronionym
 • możliwość definiowania uprawnień użytkowników
 • bieżący podgląd stanu zabezpieczonych przejść (komunikacji, alarmów, zdarzeń)
 • integrację ze systemem Rejestracji Czasu Pracy
 • system powinien posiadać oprócz aplikacji desktopowej także interfejs www (dostępny z przeglądarki)
 • nadzór nad ruchem osobowym i obecnością osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionych obszarów przez zastosowanie kart zbliżeniowych, breloczków, czytników biometrycznych, pinpadów i innych
 • integracja z systemem uzbrajania/rozbrajania stref
 • integracja z innymi systemami bezpieczeństwa i nadzoru (np. TV przemysłową, systemami p-poż, alarmowymi itp.) Tutaj przykład połączenia kontroli dostępu z Satelem, z ppoż Polon-Alfa i Bosch.
 • podział pracowników na grupy posiadające różne poziomy uprawnień, pozwalający na ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń pewnym grupom pracowników, lub np. nadanie uprawnień do dostępu do obiektów w wybranych przedziałach czasowych
 • uprawnienia indywidualne i grupowe do pomieszczeń
 • zbiorowe operację na pracownikach, grupach
 • sygnalizacja alarmów siłowego wejścia, zbyt długo otwartych drzwi, lub użycia niewłaściwej karty zbliżeniowej
 • współpraca z czujnikami otwarcia drzwi oraz przyciskiem ewakuacyjnym
 • zasady ruchu, z jakich pomieszczeń do jakich można przechodzić (wersja online z serwerem)
 • funkcja “anti passback” (lokalna i globalna) (wersja online z serwerem)
 • możliwość ustawienia niewypuszczania pracowników przez normą czasu pracy, chyba, że pracownik zgłosił przepustkę i kierownik/dyrektor ją zatwierdził
 • mozliwość ustawienia niewpuszczania pracowników łamiących kodeks pracy tj. 11 godzin przerwy, 48 godzin w tygodniu (wersja online z serwerem)
 • możliwość stworzenia śluzy (wersja online z serwerem)
 • możliwość podpięcia do kontrolera wyjścia alarmowego z centrali przeciwpożarowej otwierającego wszystkie przejścia w zdefiniowanej strefie
 • możliwość określenia w systemie czytników nadrzędnych
 • możliwość ustawienia uprawnień według harmonogramu pracy
 • możliwość wnioskowania o uprawnienia do pomieszczeń/grup przez stronę web w przeglądarce
 • powiadomienia o zdarzeniach/alertach przez email/sms
 • śledzenie pracowników przez email/sms
 • integracja z Active Directory, użytownicy mogą się logować przez domenę.
 • moduł kontroli strażników
"Gdy wymagasz więcej!"