Grade

Dbając o bezpieczeństwo już podczas konfigurowania Systemów Kontroli Dostępu istotną kwestią jest dobór urządzeń do wymagań norm europejskich.
GRADE 1 – instalacje o niskim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał niewielką wiedzę o systemach i będzie dysponował podstawowymi ogólnodostępnymi narzędziami.
GRADE 2 – instalacje o niskim lub średnim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał podstawową wiedzę na temat systemów oraz będzie dysponował szeroką gamą narzędzi ogólnodostępnych.
GRADE 3 – instalacje o średnim lub wysokim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał dobra wiedzę na temat systemów oraz będzie dysponował dostępem do specjalistycznych narzędzi.
GRADE 4 – instalacje o wysokim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał pełną wiedzę o systemach, będzie dysponował szeroka gamą specjalistycznych narzędzi jak również będzie potrafił dokładnie zaplanować swoje działanie.
Przypominamy również, że wszystkie urządzenia wykorzystywane w systemach kontroli dostępu, jeśli system ma spełniać wymagania normy, muszą posiadać certyfikat na określonym poziomie.
Nasze urządzenia spełniają normy GRADE 3 czyli sprawdzą się w miejscach o średnim lub wysokim stopniu zagrożenia.