Adres

Skalmex sp. z o.o.
ul. Boczkowska 7
Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce

Telefon

Sekretariat Skalmierzyce:
+48 62 762 09 10
+48 62 762 10 39
+48 62 594 03 70

Biuro Wrocław

+48 71 723 75 09

Dział Finansowy

+48 62 762 09 10 wew. 50

Zaopatrzenie

+48 62 762 09 10 wew. 46

Logistyka

+48 62 762 09 10 wew. 38

Dział Handlowy
Zakładu Systemów

+48 62 762 09 10 wew. 30

Dział Handlowy
Zakładu Elektroniki

+48 62 762 09 10 wew. 49

Produkcja

+48 62 762 09 10 wew. 29

Skontaktuj się z nami

“Gdy wymagasz więcej”